PraktickéKnihy.cz

Základy klinické adiktologie, Kalina Kamil

Tento designový kousek Základy klinické adiktologie, Kalina Kamil od výrobce se skvělou pověstí Grada jednoduše získáte zde teď právě za báječnou cenu! Nabídky již od 375 Kč.
EAN: 9788024770109
Základy klinické adiktologie
Ověřit dostupnost
Značka: Grada
375 441 Kč Sleva -14%

Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o „léčbuu“ v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha „Základy klinické adiktologiee“ je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.